+420 493 792 070

+420 732 718 407

skola@zslb.cz

Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín

Komenského 95

Lázně Bělohrad 507 81

IČ: 70879150

+420 493 792 070

+420 732 718 407

skola@zslb.cz

Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín

Komenského 95

Lázně Bělohrad 507 81

IČ: 70879150

Slovo ředitele

Škola je místo, ve které každý člověk prožije nezanedbatelnou část svého života. Tak, jako náš celý život ovlivňuje dětství, ruku v ruce s tím je ovlivněn život každého člověka také školním prostředím.

Škola proto nesmí být místem strachu, obav, nebezpečí a neúspěchů. Dobrá škola vytváří pro všechny, tedy pro žáky, zaměstnance i rodiče, prostředí bezpečí, demokracie, rovného přístupu ke všem a respektu a otevřenosti.

Čtyři pilíře naší práce jsou : Komunikace, Respekt, Otevřenost, Kooperace. Tedy KROK. Kráčejme tedy společně ke vzdělané, občanské, respekující se a neustále se společně učící společnosti.