+420 493 792 070

+420 732 718 407

skola@zslb.cz

Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín

Komenského 95

Lázně Bělohrad 507 81

IČ: 70879150

+420 493 792 070

+420 732 718 407

skola@zslb.cz

Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín

Komenského 95

Lázně Bělohrad 507 81

IČ: 70879150

Organizace školního roku 2020/2021

Termíny třídních schůzek, pedagogických rad a dalších akcí:  

 

Zahajovací pedagogická rada 

pondělí 31. srpna 2020 (9.00 hodin)

Schůzka rodičů a učitelů I. ročníku úterý 2. září 2020 (16.00 hodin)
Seznamovací schůzka rodičů, žáků
a učitelů VI. ročníku
úterý 12. září 2020 (16.00 a 16.30 hodin)
Společná schůzka učitelů s rodiči a žáky
(2.- 5., 7.-9.ročník) 
úterý 13. října 2020 (16.00 hodin)
Setkání pedagogů – pracovní porada 

úterý 24. listopadu 2020 (14.00 hod.)

Konzultační odpoledne – rodič + žák + učitel 

pondělí 11. ledna 2021 (14.00 – 18.00 hod.)

úterý 12. ledna 2021 (14.00 – 17.00 hod.)

Zápis žáků do I. ročníku 

pátek 23. dubna 2021

Setkání pedagogů – pracovní porada  pondělí 16. dubna 2021 (15.00 hod.)
Závěrečné pedagogická rada čtvrtek  24. června 2021 (14.00 hod.)

Veškeré informace o prospěchu a chování žáka mohou zákonní zástupci žáků získat na informačním systému Škola On Line nebo po telefonické dohodě. 

Úřední a konzultační dny ředitele školy: pondělí 15.15 – 17.00 a středa  14.00 – 16.30

„Ředitelské“ volné dny pro žáky školy : úterý 27. října 2020

 

Státní svátky a významné dny během školního roku 2020/2021: 

Pondělí 28. září 2020                   Den české státnosti
Středa 28. října 2020 Den vzniku samostatného Československa
Úterý 17. listopadu 2020 Den boje za svobodu a demokracii
Pátek 1. ledna 2021 Den obnovy samostatného českého státu
Pátek 2. dubna 2021 Velký pátek
Pondělí 5. dubna 2021 Velikonoční pondělí
Sobota 1. května 2021 Den mezinárodní solidarity pracujících
Sobota 8. května 2021 Den osvobození od fašismu