+420 493 792 070

+420 732 718 407

skola@zslb.cz

Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín

Komenského 95

Lázně Bělohrad 507 81

IČ: 70879150

+420 493 792 070

+420 732 718 407

skola@zslb.cz

Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín

Komenského 95

Lázně Bělohrad 507 81

IČ: 70879150

Author: ředitel

Konzultační odpoledne v triádách (dítě, rodič, učitel) se konají v pondělí a v úterý 11. – 12. 1. 2020 od 13.00 do 17.00 hodin prostřednictvím platformy Teams.
Read more
V tomto pololetí bude vydáno pololetní vysvědčení nebo výpis v souladu s aktuálním zněním školského zákona. Nebude se tedy měnit ani termín vydání vysvědčení ani způsob hodnocení. MŠMT připravuje metodický pokyn, který bude školám zaslán na začátku ledna. Na jeho základě budeme žáky i rodiče o podrobnostech neprodleně informovat.
Read more
4. ledna 2021 se do školy vracejí pouze žáci 1. a 2. tříd. Ostatní žáci se vzdělávají distanční formou. Veškeré informace obdrželi zákonní zástupci prostřednictvím dálkového přístupu. Školní jídelna i školní družina budou při zvýšených hygienických opatřeních v provozu. Průběh distančního vzdělávání bude probíhat stejně jako v podzimních měsících.
Read more