+420 493 792 070

+420 732 718 407

skola@zslb.cz

Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín

Komenského 95

Lázně Bělohrad 507 81

IČ: 70879150

+420 493 792 070

+420 732 718 407

skola@zslb.cz

Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín

Komenského 95

Lázně Bělohrad 507 81

IČ: 70879150

Projekty

Projekt podpořený z operačního programu IROP

Rozvoj digitálních kompetencí a přírodovědné gramotnosti žáků na ZŠ K.V. Raise 

Registrační číslo  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008012

Projekt je realizován od 1.9.2018 do 31.12.2018 a v rámci jeho realizace škola vybavila PC učebnu

s 25 stanicemi a zakoupila pomůcky pro výuku přírodovědných předmětů  

Projekty financované z Operačního programu Věda, výzkum a vzdělávání

opvvv

Bourání bariér II

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009807

Projekt realizovaný v rámci tzv.“výzvy 02_16_022″, škola získala podporu ve výši 1 581 050 Kč

V rámci projektu škola realizuje několik aktivit za účelem modernizace výuky, personální podpory a inkluzivních opatření.

Projekt je dvouletý a je realizován od 1. 9. 2018 do 31.8.2020

Výuka přírodních věd nově  

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0./0.0/16.010/0000520

Naše škola je jedinou školou v Královéhradeckém kraji, která je partnerem projektu, jehož žadatelem je Společnost pro kvalitu školy, z.s. 

Projekt podpoří vznik Centra podpory přírodovědných předmětů na naší škole s cílem využívání moderních fyzikálních a chemických měřících přístrojů 

Projekty podpořené Královéhradeckým krajem 

S VEXem moderně a zábavně – podpora 50 000 Kč (č. projektu 18SMVU1-0027)

Projekt zaměřený na podporu využívání robotických stavebnic VEX ve výuce

Celkové náklady – 74 417 Kč

Projekt podpořený MŠMT 

 Podpora výuky plavání

Škola byla podpořena ve třech etapách v letech 2017/18 a 2018/2019